Strategické řízení Fakultní nemocnice v Motole

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategické řízení Fakultní nemocnice v Motole
Autor práce:
Kráčmerová, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Neumaierová, Inka
Osoba oponující práci:
Šusta, Marek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master thesis deals with strategic analysis of Motol University Hospital, which belongs to the largest hospital complex in Central and Eastern Europe providing complex treatment of whole human body at any age (from prenatal to advanced age). The aim of the thesis is a description of hospital management and assessment of the possibility of using the Balanced Scorecard in health care. The theoretical part contains a basic description of strategy creation, selected methods for analysing internal and external environment and a general description of the Balanced Scorecard. The practical part comprises of an executed strategic analysis of Motol University Hospital, and assessment of hospital´s strengths and weaknesses, opportunities and threats (SWOT analysis). This thesis also contains a survey of scientific literature concerning the usage of the Balanced Scorecard in health care, specifically in hospitals. A result of this survey helps to assess the feasibility of introducing the Balanced Scorecard in Czech hospitals (those in state ownership). This thesis also includes a proposal of strategic perspectives for Motol University Hospital and an evaluation of advantages and disadvantages of implementation into hospital management. A strategy map displays relationships among proposed goals.
Klíčová slova:
strategy map; Porter five forces analysis; Balanced Scorecard; university hospital; strategic analysis; health; SWOT; Strategic management; PESTEL analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 10. 2013
Datum podání práce:
19. 5. 2016
Datum obhajoby:
14.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44990_xkram109.pdf [4,07 MB]
Oponentura:
47397_Šusta.pdf [158,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
44990_neumaier.pdf [388,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44990/podrobnosti