Use of on-line marketing in the Czech real estate market

Autor práce: Ilinskaya, Ekaterina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cook, Gina
Osoba oponující práci: Lhotáková, Markéta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Use of on-line marketing in the Czech real estate market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The goal of this Master's Thesis is to evaluate the use of online marketing tools used by the Prague-based Real Estate company Happy House Rentals Ltd. and to propose improvements for their online marketing strategy. The first part of the paper describes available online marketing tools. The second part introduces the Real Estate market and describes, using published data, the situation of the Real Estate industry in the Czech Republic and Prague metropole in particular. This is followed by a primary analysis of the web presence of Prague's Real Estate Agencies fitting the competitive profile of Happy House Rentals Ltd. The third part is a case study on the online marketing presence of Happy House Rentals Ltd. Using the tools and data introduced in the first two parts of this Master's Thesis, the author suggests improvements for the online marketing strategy of Happy House Rentals Ltd.
Klíčová slova: Online Marketing; Marketing; Real Estate; Real Estate Agency; Residential Real Estate

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2016
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 09.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56257_xilie00.pdf [1,24 MB]
Oponentura46813_lhom01.pdf [327,08 kB]
Hodnocení vedoucího56257_cook.pdf [391,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56257/podrobnosti