Blokování internetové reklamy a jeho hrozby

Autor práce: Komárek, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Osoba oponující práci: Bartůněk, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Blokování internetové reklamy a jeho hrozby
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá jevem blokováním reklamy na internetu. Popisuje, jaké má reklama na internetu postavení v rámci marketingové komunikace a představuje trend blokování reklamy. Práce je věnovaná odhadu budoucího vývoje obchodu s internetovou reklamou s ohledem na blokování reklamy a sestavení návrhu doporučení pro vydavatele obsahu. V práci je zhodnocena současná situace blokování reklamy na internetu v České republice a v zahraničí. Práce analyzuje chování uživatelů internetu a způsoby použití blokujících nástrojů. Přínosem této práce je zhodnocení trendu blokování reklamy na internetu, odhadnutí dalšího vývoje internetové reklamy a návrh řešení pro vydavatele na základě expertních rozhovorů.
Klíčová slova: využívání dat; blokování reklamy; online marketing; rozšíření do prohlížečů; ad block; vydavatelé obsahu; ad blocking; plošná reklama; whitelist

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Blokování internetové reklamy a jeho hrozby
Překlad názvu: Ad Blocking and its Effects
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis analyses the ad blocking phenomenon and explains the importance of online advertising as a part of the marketing communication. The aim of the thesis is to predict the future of online marketing in connection with the ad blocking trend and suggest recommendations for online publishers. In addition, user behaviour is analysed. The analysis is based on a survey filled out by internet users. The main results from the thesis include a comprehensive analysis of ad blocking, estimation of future development and a summary of solutions for publishers on the ground of qualitative research with online marketing experts.
Klíčová slova: Whitelist; Online Marketing; Extensions; Display Advertising; Ad Blocking; Ad Block; Publisher; Data Usage

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2015
Datum podání práce: 6. 5. 2016
Datum obhajoby: 01.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53644_xkomt06.pdf [2,07 MB]
Veřejná příloha13580_xkomt06.pdf [92,62 kB]
Oponentura48049_Bartůněk.pdf [497,45 kB]
Hodnocení vedoucího53644_stritesv.pdf [332,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53644/podrobnosti