Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Gamifikace v řízení lidských zdrojů

Autor práce: Loufek, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Osoba oponující práci: Stříteský, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Gamifikace v řízení lidských zdrojů
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá využitím gamifikace pro zvýšení motivace a zaujetí zaměstnanců. Cílem práce je provést analýzu činností řízení lidských zdrojů v souvislosti s gamifikací a popsat postupy integrace herních principů a gamifikovaných systémů. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány pojmy gamifikace a základní elementy herního designu. Praktická část představuje využití gamifikace v oddělení lidských zdrojů společnosti T-mobile Czech Republic a.s., hledá místa vhodná pro další rozvoj pomocí herních mechanik a ve vybraných aktivitách popisuje potenciální gamifikované projekty. Analyzované informace pochází z kvalitativních rozhovorů s ředitelkou rozvoje lidských zdrojů sledované společnosti.
Klíčová slova: Gamifikace; Herní design; Motivace zaměstnanců; Řízení lidských zdrojů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Gamifikace v řízení lidských zdrojů
Překlad názvu: HR Gamification
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor´s thesis deals with the use of the gamification to increase motivation and engagement of employees. The aim si to analyze activities of human resources management in connection with gamification and to describe procedures for integrating gaming principles and gamified systems. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part the gamification and the basic elements of the game design are defined. The Practical part introduces the use of the gamification in the human resources division of T-Mobile Czech Republic corp., searches for the places suitable for further development through the game mechanics and describes potential gamification projects in selected activities. The analyzed data comes from the qualitative interviews with the vice president HR Development of the monitored corporation.
Klíčová slova: Gamification; Game design; Employee motivation; Human resource management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2016
Datum podání práce: 9. 5. 2016
Datum obhajoby: 07.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55829_xlouv00.pdf [869,90 kB]
Oponentura47647_stritesm.pdf [63,97 kB]
Hodnocení vedoucího55829_xlegk900.pdf [383,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55829/podrobnosti