Hledat
Pokročilé hledání

Strategic analysis

Autor práce: Popovová, Šárka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci: Pernica, Karel
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Popovová, Šárka
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra strategie [cs]
Department of strategy [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Strategic analysis [en]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Strategická analýza [cs]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
hodnotový řetězec; PEST; Strategie; Porterův model pěti sil; VRIO; Strategická analýza [cs]
Strategy; VRIO; PEST; Value chain; Strategic analysis; Porter`s five forces [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cílem této práce je definování základních metod, které slouží k tvorbě strategie podniku, a následné aplikování zmíněných metod v reálné situaci. V teoretické části jsou popsány jednotlivé postupy externích a interních analýz podniku. V praktické práci jsou poté aplikovány jednotlivé metody, jako například PEST, VRIO, Porterův model pěti sil, hodnotový řetězec za účelem zajištění konkurenční výhody firmy Dr. Popov. V závěru celé práce dochází ke zhodnocení celé situace a vytvoření plánu z části praktické a součaně navrhnutí příležitostí pro možný rozvoj podniku. Poznatky z jednotlivých závěrů mé bakalářské práce jsou v tuto chvíly užitečné pro další fungování tohoto podniku [cs]
The aim of this bachelor thesis is to define basic methods, which are used for the preparation of a business strategy and to use those methods in a real situation. The theoretical part describes the methodology of external and internal analysis. The practical part then applies single methods such as PEST, VRIO, Porter`s five forces and value chain in order to define competitive advantages of Dr. Popov company. At the end of the Bachelor thesis will be assessment of the current situation and suggestion of the future growth of the company. The findings, resulting from the individual conclusions of my bachelor`s thesis, are today useful for further company function. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda English [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Tyll, Ladislav
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Pernica, Karel
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:04.11.2015
Datum poslední editace záznamu:02.06.2016 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 01.06.2016
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce55108_xpops00.pdf [ 753,61 kB ]
Oponentura47338_xperk00.pdf [ 315,94 kB ]
Hodnocení vedoucího55108_tylll.pdf [ 397,60 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/55108/podrobnosti