Strategic analysis

Autor práce: Popovová, Šárka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci: Pernica, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategic analysis
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to define basic methods, which are used for the preparation of a business strategy and to use those methods in a real situation. The theoretical part describes the methodology of external and internal analysis. The practical part then applies single methods such as PEST, VRIO, Porter`s five forces and value chain in order to define competitive advantages of Dr. Popov company. At the end of the Bachelor thesis will be assessment of the current situation and suggestion of the future growth of the company. The findings, resulting from the individual conclusions of my bachelor`s thesis, are today useful for further company function.
Klíčová slova: Strategy; VRIO; PEST; Value chain; Strategic analysis; Porter`s five forces

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 01.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce55108_xpops00.pdf [753,61 kB]
Oponentura47338_xperk00.pdf [315,94 kB]
Hodnocení vedoucího55108_tylll.pdf [397,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55108/podrobnosti