Game Theory and Its Applications in The Global Oil Industry

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Game Theory and Its Applications in The Global Oil Industry
Překlad názvu:
Teorie her a její aplikace v globálním ropném průmyslu
Autor práce:
Šťastný, Kryštof
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Hořejší, Bronislava
Osoba oponující práci:
Makovský, Petr
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce seznámí čtenáře s tím, jak aplikace teorie her pomáhá pochopit vývoj situace na trhu s ropou. Nejprve budou čtenáři představeny základy teorie her, což je odvětví mikroekonomie, které se zabývá strategickými interakcemi. Práce se zaměřuje zejména na teorii oligopolů, především na nejdůležitější modely koluzivních (smluvních) a nekoluzivních oligopolů a jejich podobnosti a rozdíly. Dále práce čtenáři ukáže, jak mohou tyto teoretické modely být aplikovány na historický vývoj globálního ropného průmyslu, především na OPEC. Práce také čtenáři představí možné aplikace teorie her a některých teoretických modelů na ropný průmysl ve světle propadu cen ropy (ropné krize), který začal v roce 2014. Čtenáři tak práce umožní posoudit potenciální východiska současné krize a možný vývoj do budoucna.
Klíčová slova:
Oligopol; Teorie her; OPEC; Ropa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra mikroekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 5. 2015
Datum podání práce:
2. 5. 2016
Datum obhajoby:
09.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53090_xstak34.pdf [1,17 MB]
Oponentura:
47999_xmakp03.pdf [517,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
53090_horejsi.pdf [328,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53090/podrobnosti