Strategická analýza organizace neziskové organizace Bezobalu, z.ú.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická analýza organizace neziskové organizace Bezobalu, z.ú.
Autor práce:
Bobková, Ludmila
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vávrová, Hana
Osoba oponující práci:
Gmentová, Alena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis focuses on the strategic analysis of nonprofit organization Bezobalu which is concerned in research in unpackaging in the Czech Republic. The theoretical part first defines the concepts and the main factors that accompanies the nonprofit sector. Further part will focus on the strategic analysis of the organization, namely the analysis of ma-cro, analysis of micro and analysis of enterprise resources. The stated goal is to evaluate all the influences that affect the organization, but also the fact that the organization has influence and benefit from the opportunities. Work should bring a non-profit organi-zation full summary of the processes and outside the organization going.
Klíčová slova:
excessive consumption of packaging; unpackaged; analysis of the organization´s resources; macro analysis; strategic analysis; micro analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 11. 2015
Datum podání práce:
10. 5. 2016
Datum obhajoby:
06.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55306_xbobl00.pdf [2,63 MB]
Veřejná příloha:
13660_xbobl00.zip [1,17 MB]
Veřejná příloha:
13661_xbobl00.pptx [109,79 kB]
Oponentura:
47565_Gmentová.pdf [47,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
55306_hanina.pdf [81,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55306/podrobnosti