Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza faktorů ovlivňujících relativní tržní ocenění akcií

Autor práce: Hanzl, Tobiáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vrabec, Michal
Osoba oponující práci: Řezanková, Hana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza faktorů ovlivňujících relativní tržní ocenění akcií
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je analyzování ukazatele P/S pomocí Gordonova dividendového modelu, dále prokázání hypotézy vlivu velikosti marže, dividendového výplatního poměru, odhadu budoucího růstu dividend a požadované výnosové míry na hodnotu ukazatele P/S a v neposlední řadě nalezení dalších faktorů ovlivňujících relativní tržní ocenění akcií. Za účelem získání důkladného povědomí o vlivu vybraných faktorů byla použita vícerozměrná lineární regresní analýza a faktorová analýza zkoumající 781 akcií na amerických burzách. V práci byla prokázána hypotéza o vlivu výše zmíněných vysvětlujících proměnných na hodnotu ukazatele P/S. Dále byly rovněž nalezeny další proměnné, které se úspěšně podílí na hlubším vysvětlení zkoumané proměnné. Tržní ocenění akcií je velice komplexní a je ovlivněno velkým počtem faktorů.
Klíčová slova: P/S; korelace; marže; zisk; faktorová analýza; regresní analýza; růst zisku; Beta; dividendový výplatní poměr

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza faktorů ovlivňujících relativní tržní ocenění akcií
Překlad názvu: Analysis of factors influencing relative market stock valuation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this diploma thesis is to analyze P/S ratio using Gordon dividend discount model and also to prove hypothesis that assumes existing influence of margin, dividend payout ratio, future dividend growth and discount rate on P/S ratio value. The goal is also to find other factors that can influence relative market stock valuation. Multidimensional regression analysis and also factor analysis were used in order to get a proper knowledge of the factors. There are 781 stocks used in this work. This thesis proves influence of the mentioned variables and also other variables were found that help achieve deeper understanding of examined variable. Market valuation is a very complex matter and is influenced by numerous factors.
Klíčová slova: regression analysis; factor analysis; correlation; earnings growth; P/S; dividend payout ratio; margin; earnings; Beta

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2016
Datum podání práce: 16. 5. 2016
Datum obhajoby: 08.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57568_xhant18.pdf [2,41 MB]
Oponentura47918_rezanka.pdf [187,28 kB]
Hodnocení vedoucího57568_vrabec.pdf [186,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57568/podrobnosti