Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza kontingenčních tabulek v dotazníkovém šetření řidičů

Autor práce: Velacková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šulc, Zdeněk
Osoba oponující práci: Pecáková, Iva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza kontingenčních tabulek v dotazníkovém šetření řidičů
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou dat z dotazníkového šetření řidičů pomocí kontingenčních tabulek. Data byla získána od výzkumné agentury Data Collect s.r.o., která provedla výzkum řidičů v roce 2014. Cílem práce je analyzovat chování řidičů a jejich návyky, které mohou zvyšovat riziko dopravních nehod. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, v první jsou popsány metody analýzy kontingenčních tabulek a ve druhé je samotná analýza dat. Nejprve je zkoumáno chování svobodných a mladých řidičů, v druhé části analýzy je porovnáváno chování mužů a žen za volantem. Výpočty byly provedeny ve statistickém programu SPSS a v tabulkovém procesoru MS Excel, kde byly vytvořeny také grafy a tabulky.
Klíčová slova: řidiči; kontingenční tabulky; šance; koeficienty asociace; dotazníkové šetření; testování hypotéz

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza kontingenčních tabulek v dotazníkovém šetření řidičů
Překlad názvu: Contingency table analysis from questionnaire survey data of drivers
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with the contingency table analysis from questionnaire survey data of drivers. The data were obtained from the agency Data Collect s.r.o., which conducted the survey in 2014. The aim of the thesis is to analyse the behaviour of drivers and their habits, which could increase the risk of accidents. The thesis is divided into two main parts; in the first one, methods of contingency table analysis are described; in the second one, the presented analyses are applied to the survey data. Firstly, the behaviour of single and young drivers is analysed, then the differences between men and women drivers. Calculations were made using the software SPSS and MS Excel, in which all the graphs and tables were made.
Klíčová slova: odds; drivers; association coefficient; contingency tables; questionnaire survey; hypothesis testing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 13.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55163_xvelb02.pdf [843,08 kB]
Oponentura47308_pecakova.pdf [173,27 kB]
Hodnocení vedoucího55163_xsulz03.pdf [84,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55163/podrobnosti