Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Optimization of Triola Plc. Loyalty Programme

Autor práce: Wachtlová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Osoba oponující práci: Dohnal, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimization of Triola Plc. Loyalty Programme
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of this thesis is to suggest optimizations for Triola Plc. loyalty program based on theoretical understanding of loyalty and its role in success of a company, as well as numer-ous practical analyses. The thesis is divided into two main parts. The first part overviews the theoretical knowledge about consumer loyalty and how loyalty program can be an ef-fective tool in building said loyalty. The second part is formed of variety of practical anal-yses, including analysis of Triola sales data, data mining analysis using MML-TGI data ana-lyser, consumer survey and lastly benchmarking analysis. The last chapter is a synthesis of the theoretical and practical parts and suggest recommendations for Triola loyalty program based on the insights gathered throughout the whole thesis.
Klíčová slova: customer loyalty; loyalty programs; consumer satisfaction; loyalty program optimization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2015
Datum podání práce: 2. 5. 2016
Datum obhajoby: 09.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53643_xwacd00.pdf [2,13 MB]
Oponentura47646_Dohnal.pdf [426,09 kB]
Hodnocení vedoucího53643_stritesv.pdf [327,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53643/podrobnosti