Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analysis of Relationship between Military Expenditures and Economic Growth

Autor práce: Daněk, Tomáš
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Osoba oponující práci: Ochrana, František; Odehnal, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analysis of Relationship between Military Expenditures and Economic Growth
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The dissertation thesis deals with the relationship between military expenditures and economic growth. The data sample contains European countries and there are three growth models used in the thesis (the Feder-Ram model, the Augmented Solow-Swan model and the Barro model). Two hypothesis and one research question are set in the dissertation. The first hypothesis says that there is a relationship between military expenditures and economic growth. Consequently, the second hypothesis says that the relationship is positive in case of relatively richer countries and negative for relatively poorer countries. Turning to research question, it asks which model better describes the relationship (if it exists) between military expenditures and economic growth.
Klíčová slova: GDP; Security; Economic Growth; Military Expenditures

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 6. 2015
Datum podání práce: 31. 12. 2015
Datum obhajoby: 09.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53395_xdant900.pdf [2,81 MB]
Oponentura47118_ochrana.pdf [139,45 kB]
Oponentura47142_Odehnal.pdf [812,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53395/podrobnosti