Imigrace do České republiky v letech 1989 - 2013

Autor práce: Nezval, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Prát, Šárka
Osoba oponující práci: Kouřilová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Imigrace do České republiky v letech 1989 - 2013
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na analýzu imigračních procesů do České republiky v letech 1989 až 2013. Teoretická část obsahuje základní pojmy, teoretická východiska a vývoj české legislativy pro oblast migrace v období 1989 až 2013. Druhá část se zaměřuje na analýzu imigrace z pohledu celkového počtu, státní příslušnosti, regionálního rozmístění a ekonomických aktivit imigrantů a občanů cizí státní příslušnosti v České republice. Migrační pohyby jsou dle teoretických přístupů ovlivněny zejména migrační politikou zemí a globální i lokální ekonomickou a bezpečnostní situací, což se v této práci, na příkladu České republiky potvrdilo. Dlouhodobě má počet cizinců na území ČR v období 1989 až 2013 spíše rostoucí trend, počet přistěhovalých pro jednotlivé roky kolísá, v závislosti na výše uvedených faktorech, legislativě a také metodice sledování migrace. Pro celé sledované období byly nejčastějšími imigranty občané Slovenska, Ukrajiny, Vietnamu, Ruska a Polska. Tato práce může sloužit jako podklad pro další výzkum v oblasti mezinárodní imigrace do ČR.
Klíčová slova: Česká republika; migrační politika; imigrace; migrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Imigrace do České republiky v letech 1989 - 2013
Překlad názvu: Immigration into the Czech Republic between 1989 and 2013
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is focused on analysis of immigration processes into the Czech Republic between 1989 and 2013. The theoretical part contains basic concepts, theoretical base and the Czech immigration law between 1989 and 2013. Second part of the thesis is focused on quantification, national composition, regional distribution and economic activities of immigrants and foreigners in the Czech Republic. According to migration theories, migration is determinated mainly by migration policy, global and also local economic and security situation. This was confirmed on case of the Czech Republic. Number of foreigners in the Czech Republic between 1989 and 2013 had mostly growing trend. Number of immigrants had unstable trend in chosen period. That was depending on the aforementioned factors, legislation and also methodics of immigration monitoring. The most frequent foreigners in whole chosen period were citizens of Slovakia, Ukraine, Vietnam, Russia and Poland. This thesis may have other use as base for another research in international immigration into the Czech Republic.
Klíčová slova: Czech Republic; Migration Policy; Migration; Immigration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 12. 2015
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 20.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55656_xnezv02.pdf [1,58 MB]
Oponentura48338_kourilov.pdf [408,34 kB]
Hodnocení vedoucího55656_xzats00.pdf [569,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55656/podrobnosti