Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Post China 16: Competition for Chinese exports

Autor práce: Lang, Vladimír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Osoba oponující práci: Kučera, Lukáš
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Lang, Vladimír
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta financí a účetnictví [cs]
Faculty of Finance and Accounting [en]
Název katedry:Katedra měnové teorie a politiky [cs]
Department of Monetary Theory and Policy [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Post China 16: Competition for Chinese exports [en]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Post China 16: Konkurence pro čínský export [cs]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Čína; produktivita práce; jednotkové mzdové náklady; export [cs]
labor productivity; China; unit labor costs; export [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Tato diplomová práce se zabývá konkurenceschopností exportu Číny na světovém trhu v kontextu vývoje čínské ekonomiky. Hlavním tématem práce je otázka, zda Čínský export ztrácí své dominantní postavení ve prospěch skupiny rozvíjejících se zemí označovaných jako Post China 16. V první kapitole jsou představeny makroekonomické ukazatele, jejichž vývoj ovlivňuje konkurenceschopnost dané ekonomiky při exportu. V druhé kapitole je analyzován vývoj těchto ukazatelů v ekonomikách označovaných jako Post China 16. Analýza se zabývá otázkou, zda vývoj těchto ukazatelů naznačuje změny v konkurenceschopnosti Číny a vybraných rozvíjejících se ekonomik. Závěrečná kapitola obsahuje ekonometrický model, který testuje vliv vybraných ukazatelů na vývoj exportu napříč jednotlivými sektory ekonomik zemí ze skupiny Post China 16. Tento model potvrzuje, že vybrané ukazatele převážně ovlivňují export tak, jak předpokládá teorie. Dále se ukazuje, že vliv na některá odvětví je větší než na jiná. Závěry modelu jsou však limitovány nedostatky v použitých datech. [cs]
This thesis examines the evolution of China's economy and the competitive position of its exports in the international market. The thesis explores whether China is losing its competitive edge in export to the group of developing countries called Post China 16. First chapter identifies macroeconomic variables that significantly influence exports of a specific economy. Second chapter discusses the development of selected economic variables in Post China 16 economies. It studies whether the development of selected variables reveals possible changes in the competitive position of China and selected developing countries. Final part of the thesis develops an econometric model that tests the influence of selected variables on development of exports across several industries of The Post China 16 economies. Results confirm that most of the variables influence exports as the theory predicts and that the influence is higher in some industries than others. However, the model has limitations due to the shortcomings of the data. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda English [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Brůna, Karel
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Kučera, Lukáš
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:08.06.2015
Datum poslední editace záznamu:21.06.2016 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 20.06.2016
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce53284_xlanv00.pdf [ 1,53 MB ]
Oponentura48181_xkucl21.pdf [ 204,23 kB ]
Hodnocení vedoucího53284_bruna.pdf [ 201,57 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/53284/podrobnosti