The estimated tax revenue resulting in film industry support program

Autor práce: Holcová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Osoba oponující práci: Kozubíková, Pavlína

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: The estimated tax revenue resulting in film industry support program
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The goal of this Bachelor´s thesis is to estimate the yield of collected taxes, local taxes and rents resulting in film incentive and flowing into public budgets in the Czech Republic. The thesis describes the relationship of the state and film industry before and after 1989, and the system of film incentives. The possibility of estimation and the estimation itself, which is processed for the currently shooting film Interlude in Prague, the film incentive is allocated in the amount of 37,961,408 CZK. My estimation of the revenue is in the amount of 28,129,795 CZK.
Klíčová slova: State Cinematography Fund; Film Incentives; Film Industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 15.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce54686_xholl33.pdf [352,00 kB]
Oponentura48437_xkozp17.pdf [167,22 kB]
Hodnocení vedoucího54686_barbora.pdf [172,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54686/podrobnosti