Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Daňové dopady zaměstnávání zdravotně postižených osob

Autor práce: Zatloukalová, Radka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Osoba oponující práci: Vítek, Leoš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Daňové dopady zaměstnávání zdravotně postižených osob
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je provést srovnání jednotlivých možností plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zhodnotit daňové dopady na společnost s ohledem na to, kterou možnost plnění povinného podílu si společnost zvolí. Práce je rozdělena do pěti dílčích kapitol, první kapitola se věnuje volnému pracovnímu trhu a jednotlivým možnostem, jak plnit povinný podíl zaměstnávání zdravotně postižených osob. Následuje kapitola obsahující informace o zaměstnavatelích zdravotně postižených osob na chráněném pracovním trhu. Třetí kapitola je věnována tzv. chráněnému pracovnímu místu, s kterým přímo souvisí možnost získat účelové příspěvky, které jsou formou státní podpory zaměstnávání zdravotně postižených osob. Poslední kapitola teoretické části obsahuje informace o možných daňových úlevách poskytovaných společnostem zaměstnávajících zdravotně postižené osoby. Předmětem praktické části je analyzování reálně fungující společnosti a jejích účetních výkazů, které jsou modifikovány tak, jak by mohly vypadat, pokud by společnost zaměstnala osobu se zdravotním postižením. Zkoumán je především dopad na daňovou povinnost společnosti.
Klíčová slova: zdravotně postižené osoby; povinný podíl; chráněné pracovní místo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Daňové dopady zaměstnávání zdravotně postižených osob
Překlad názvu: Tax impacts on employment of handicapped people
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to compare various options, how can companies meet the mandatory proportion of employment of handicapped people and also analyze tax impacts on companies considering the particular option they have chosen. The thesis is divided into five chapters, first of them is about free labor market and describes various options, how can companies meet the mandatory proportion of employment of handicapped people. Then the second chapter contains information about employers of handicapped people in protected labor market. The next chapter refers to so called protected working place, which is directly related to the possibility to receive purposeful contribution from the state. The last chapter of the theoretic part of the thesis is about tax relief for companies that employ handicapped people. Subject of the practical part of the thesis is to analyze accounting and tax data of real company and try to modify them based on hypothetical situation what will be changed in case of employment of handicapped person in this company. There are mainly tax impacts on the company analyzed.
Klíčová slova: handicapped people; mandatory proportion; protected working place

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 6. 2015
Datum podání práce: 15. 6. 2016
Datum obhajoby: 27.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53526_xzatr00.pdf [1,29 MB]
Oponentura48595_vitek.pdf [239,24 kB]
Hodnocení vedoucího53526_charja.pdf [166,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53526/podrobnosti