The Women in Top Management:The Case Study of EY company

Autor práce: Tomčovčíková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci: Volfová, Jitka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: The Women in Top Management:The Case Study of EY company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The thesis analyses the course and tempo of women´s careers in comparison with those of men, based on an analysis of my own research conducted at the company EY. The results of the research demonstrates, whether it is more challenging for women or men to achieve a managerial position. The thesis identifies and analyse the different factors that may influence the career of women, based on the theoretical findings and on a qualitative interview.
Klíčová slova: gender; top management; women; manager; management; gender segregation; glass ceiling

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 5. 2015
Datum podání práce: 29. 6. 2016
Datum obhajoby: 30.08.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce52912_xtomm55.pdf [978,59 kB]
Neveřejná přílohaNeveřejný soubor
Oponentura49151_odehnalj.pdf [66,60 kB]
Hodnocení vedoucího52912_krez01.pdf [65,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52912/podrobnosti