Řízení financí v rámci rodinného rozpočtu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Řízení financí v rámci rodinného rozpočtu
Autor práce:
Posekaný, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Votava, Libor
Osoba oponující práci:
Hamrová, Kateřina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is, by using statistical data to demonstrate the effect of external factors on consumer behavior and outline the correct path to reach decisions in the con-text of the family budget. The thesis includes the issue of controlling the family finances, financial literacy and behavior of families in relation to conventional financial issues. The work also draws particular attention to the importance of financial education and highlights the importance of financial planning, creating of family budget and the need for general awareness about world of finance.
Klíčová slova:
economy; family budget; financial planning; personal finance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2016
Datum obhajoby:
05.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54628_xpost14.pdf [2,23 MB]
Oponentura:
48501_Hamrová.pdf [59,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
54628_votaval.pdf [40,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54628/podrobnosti