Devizové intervence jako nekonvenční nástroj měnové politiky ČNB: Srovnání se zkušenostmi Swiss National Bank a Bank of Israel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Devizové intervence jako nekonvenční nástroj měnové politiky ČNB: Srovnání se zkušenostmi Swiss National Bank a Bank of Israel
Autor práce:
Poláková, Aneta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vejmělek, Jan
Osoba oponující práci:
Šíma, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the use of foreign-exchange interventions as an unconventional tool of monetary policy in inflation targeting regime. It is primary focused on monetary policy of the Czech National Bank and foreign-exchange interventions that have been executed since November 2013. Further, it is devoted to interventions executed by the Swiss National Bank and the Bank of Israel. The main aim is to analyse the experience of previously mentioned central banks with foreign-exchange interventions, to describe main reasons and goals, and especially impacts of interventions on economies of related countries while focusing on inflation, GDP and unemployment. The last part provides the evaluation of referred intervention regimes and their comparison.
Klíčová slova:
appreciation; monetary policy; inflation targeting; foreign-exchange interventions; depreciation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 2. 2016
Datum podání práce:
23. 8. 2016
Datum obhajoby:
19.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56399_xpola20.pdf [2,33 MB]
Oponentura:
49284_xsimo09.pdf [238,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
56399_xvejj900.pdf [38,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56399/podrobnosti