Economic Development of German Federal States in Regard to their Labor Market in 1990-2012

Autor práce: Parkan, Hubert
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Osoba oponující práci: Prokop, Jaromír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Economic Development of German Federal States in Regard to their Labor Market in 1990-2012
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The ongoing debate around a successful reunification process is dividing Germany, not only geographically but also socio-economically and politically. There have been some remarkable achievements during the reunification, especially during the first years, but the period 1990-2012 has also seen some negative developments. Analysis is based mainly on databases from the German Socio-Economic Panel (GSOEP), as well as other administrative data sources such as the Deutsche Institut for Wirtschaft (DIW). In examining and comparing the roles of demographic changes, productivity, the implementation of active labor market policies (ALMPs), labor participation, unemployment, education, the gender gap, and wage inequality, we analyze the development of the german labor market by its main determinants, in order to conclude whether the German government has succeeded in the reunification of East and West Germany.
Klíčová slova: Reunification; Development ; Labor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2016
Datum podání práce: 25. 8. 2016
Datum obhajoby: 08.09.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56853_xparh05.pdf [3,34 MB]
Oponentura49294_proj04.pdf [369,38 kB]
Hodnocení vedoucího56853_szop01.pdf [493,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56853/podrobnosti