Consumer Behaviour Towards Online Shopping of Fashion from Foreign Countries for a Population Between 18 and 25 Years Old

Autor práce:
Berthuy, Alice
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Vanheems, Régine

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Consumer Behaviour Towards Online Shopping of Fashion from Foreign Countries for a Population Between 18 and 25 Years Old
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The booming of Internet has changed consumers habits in many aspects. Nowadays it is possible to buy almost anything on the Internet but also to access to some information, consumers reviews and other data that can help the consumer to make the best choice. Existing researches have been trying to find explanations to consumer behaviour online, even though it is complicated to analyse. This thesis is focused exclusively on shopping online for clothes and fashion accessories, investigating on a population between 18 and 25 years old. The hypotheses are based on four main aspects of buying: product, price, enjoyment and convenience. The research will provide elements and key factors on their consumer behaviour towards online shopping of fashion and how online companies could make them becoming more loyal to online shopping and become more prosperous.
Klíčová slova:
online shopping; consumer behaviour; buying factors; fashion

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of International Trade

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 4. 2016

Datum podání práce:
25. 5. 2016

Datum obhajoby:
24.11.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57276_alib00.pdf [2,15 MB]

Veřejná příloha:
14170_alib00.pdf [562,89 kB]

Oponentura:
46153_Vanheems.pdf [29,31 kB]

Hodnocení vedoucího:
57276_sterbovl.pdf [61,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57276/podrobnosti