Online marketing značky L'Oréal Professionnel

Autor práce: Jedličková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Osoba oponující práci: Zamazalová, Marcela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Online marketing značky L'Oréal Professionnel
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zhodnotit dosavadní aktivity online marketingu značky LOréal Professionnel a analyzovat využití online marketingových nástrojů s přihlédnutím na plnění stanovených cílů. Součástí práce je porovnání výsledků ve třech zemích, v České republice, Slovenské republice a v Maďarsku, kde značka aplikuje jednotnou strategii a komunikaci. V práci jsou zhodnoceny webové stránky a jejich návštěvnost, reklama ve vyhledávání, reklama v obsahové síti a komunikace na sociálních médiích. V práci je rozveden i elektronický mailing, který je zatím značkou využíván jen v malé míře. Na základě analýz a výsledků jsou navržena doporučení pro další využití nástrojů internetového marketingu.
Klíčová slova: online marketing; budování značky; reklama ve vyhledávání; sociální média

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Online marketing značky L'Oréal Professionnel
Překlad názvu: Online marketing of brand L’Oréal Professionnel
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this master thesis is to analyse and evaluate marketing activities of the brand LOréal Professionnel in online environment. Evaluation is based on goals of each used tool. Thesis includes comparison of communication in three countries, where brand applies unified strategy and way of communication. Results are analysed for the Czech republic, Slovakia and Hungary. This thesis include analyse of web pages, search engine marketing and communication on social media. Also emailing is mentioned but there are not so many results since brand started recently with this activity. In the end there are conclusions and recommendations based on analyses of used tools for online marketing.
Klíčová slova: online marketing; social media; branding; search engine marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2016
Datum podání práce: 31. 7. 2016
Datum obhajoby: 08.09.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55827_xjedm08.pdf [2,22 MB]
Oponentura49403_zamazal.pdf [425,99 kB]
Hodnocení vedoucího55827_stritesv.pdf [333,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55827/podrobnosti