Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci
Autor práce:
Hartman, Jaroslav
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Tripes, Stanislav
Osoba oponující práci:
Král, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o problematice strategického managementu ve sportu. Je rozdělena do dvou nosných částí, z nichž v té první je provedena teoretická rešerše nejaktuálnější literatury pojednávající o strategii, strategii ve sportu a strategickém plánovacím procesu. V druhé části je pak analyzován házenkářský klub HC Dukla Praha, který hraje nejvyšší soutěž házenkářů v České republice. Analýza je provedena kvalitativní formou, a to konkrétně prostřednictvím osobních rozhovorů se sedmi vybranými respondenty. Vybráni byli zástupci z řad hráčů, fanoušků, ale především nejvyššího managementu. Cílem získaných dat bylo zhodnotit, jak pracuje HC Dukla Praha se strategií a jak jsou její jednotliví členové obeznámeni s jejími východisky. Hlavní zaměření bylo na rozdílnost teorie a praxe ve výše zmíněné organizaci. Na základě kvalitativní interpretace pak vznikla doporučení, která by mohl klub v budoucnu využít
Klíčová slova:
strategie ve sportu; házenkářský klub; strategický plánovací proces; strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci
Překlad názvu:
A Qualitative Study of Strategy Creation in a Sports Organization
Autor práce:
Hartman, Jaroslav
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Tripes, Stanislav
Osoba oponující práci:
Král, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis discusses strategic management in sport. There are two main parts in the thesis. First part includes theory about strategic management, strategic management in sport and strategic planning process. In the second part there is a research which analyzes Czech hanball club HC Dukla Prague. The research is qualitive and done by personal interviews with managers, players and spectators of the club. The main purpose of the thesis is to find out how the club works with the strategy and what are the differences between theory of strategy and real actions of the club. In the end there are some recommendations for the club how to improve their strategic planning process.
Klíčová slova:
strategy; strategy in sport; strategic planning process; handball club

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 4. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2016
Datum obhajoby:
12.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52576_xharj13.pdf [2,00 MB]
Oponentura:
49376_kralpa.pdf [342,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
52576_xtris00.pdf [694,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52576/podrobnosti