Quantitative Easing and its impact on wealth inequality

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Quantitative Easing and its impact on wealth inequality
Překlad názvu:
Quantitative Easing and its Impact on Wealth Inequality
Autor práce:
Lazar, Stefan-Alexandru
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Čajka, Radek
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této práce je ukázat, jak nekonvenční měnová politika kvantitativního uvolňování, zavedená ve Spojených státech mezi lety 2008 a 2014, vedla ke zvýšení nerovnosti bohatství. Potřeba této diplomové práce vyplývá z nezmapované povahy kvantitativního uvolňování a protože se stále objevuje více informací, které odkazují na zmíněnou souvislost. Pomocí analýzy rozdělení prostředků a jejich přidáním do distribuční základny peněžní zásoby, zjistila tato studie významný 10% nárůst Giniho indexu. Dále zdůrazňuje, jak velká část bohatství byla přesunuta ze střední třídy do vrchních 5% domácností z hlediska příjmu. Při výpočtech jsem vycházel z předpokladu extrapolace použitých dat a extrahováním systému od veškerých externích vlivů. Výsledkem je teoretický model popisující mechanismus, který nachází souvislosti mezi kvantitativním uvolňováním a majetkovou nerovností. Tento účinek je navíc také podrobně srovnán s účinkem operací na volném trhu na nerovnost bohatství. Konečně řešení tohoto tématu je diskutováno z ekonomického, politického a daňového hlediska.
Klíčová slova:
Economy; FED; Wealth Inequality ; Gini Index; Financial System; Central Banks; Income Inequality; Open-Market Operations; Extrapolation; Short Term, Long Term Treasury Bonds; Mortgage Backed Securities; Conventional, Unconventional Monetary Policy; Equity market; Global Financial Crisis; Quantitative Easing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 10. 2015
Datum podání práce:
10. 5. 2016
Datum obhajoby:
15.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54685_lazs00.pdf [2,23 MB]
Veřejná příloha:
14206_lazs00.pdf [195,60 kB]
Oponentura:
49435_xcajr01.pdf [65,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
54685_tauser.pdf [65,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54685/podrobnosti