Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Etika a komunikace ve veřejné správě

Autor práce: Javůrková, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mitwallyová, Helena
Osoba oponující práci: Vláčil, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Etika a komunikace ve veřejné správě
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zhodnotit především pomocí metod kvalitativního výzkumu úroveň poskytovaných služeb ve veřejné správě. V první části se věnuji postavení teoretických základů veřejné správy a etice ve veřejné správě. Druhá část ukazuje hodnocení čtyř pražských městských částí v řadě různých kritérií za využití převážně metod mystery client. Analýza ukazuje, že nejvíce v celé fázi výzkumu uspěla městská část Praha 6.
Klíčová slova: samospráva; mystery client; etický kodex; etika; státní správa; veřejná správa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Etika a komunikace ve veřejné správě
Překlad názvu: Ethics and communication in public administration
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is a complex assessment of quality of service in public administration using specific methods of qualitative research. The first part is dedicated to theoretical knowledge in the fields of public administration and ethics. The second part shows evaluation and ratings of four different municipal offices in Prague with a use of methods like mystery client. Analysis shows that the most succesful municipality in this test is Prague 6.
Klíčová slova: mystery client; ethics; ethical code; self-government; state administration; public administration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 6. 2016
Datum podání práce: 30. 9. 2016
Datum obhajoby: 14.09.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57921_xjavh00.pdf [1,04 MB]
Oponentura49469_vlacil.pdf [342,56 kB]
Hodnocení vedoucího57921_xmith900.pdf [1,11 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57921/podrobnosti