Optimalizace procesu lékařských prohlídek ve spolupráci se společností Foxconn

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Optimalizace procesu lékařských prohlídek ve spolupráci se společností Foxconn
Autor práce:
Dopitová, Markéta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Legnerová, Kateřina
Osoba oponující práci:
Palíšková, Marcela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main aim of this study is to describe and compare the process of medical examination in selected divisions of the Foxconn company on the basis of my personal working experience. The goal is to obtain comprehensive knowledge of strengths and weaknesses, opportunities and threats of the medical examination procedure and to present a suitable optimisation of the process. The theoretical part of the study elaborates on the expert knowledge focusing on personnel management development, particular personnel processes, benefits for employees with the emphasis on medical examinations and international employment. The practical part is divided into two parts. The first part describes the company Foxconn and its selected divisions. The second part contains the medical examination outcomes, a research consisting of the medical check-up monitoring and SWOT analysis of the individual processes, a proposal for process optimisation including software installation, costs, staffing and training courses. A description of research methodology is also included. In order to achieve the aim of this study qualitative methods of collecting data were used. Monitoring the whole process of medical examinations was carried out by methods of observation and half-structured dialogues with human resources officers.
Klíčová slova:
process optimisation; human resources processes; human resources officer; medical report; medical examination; care for employees

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2015
Datum podání práce:
9. 5. 2016
Datum obhajoby:
14.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54397_dopm00.pdf [2,43 MB]
Oponentura:
49423_paliskm.pdf [487,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
54397_xlegk900.pdf [329,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54397/podrobnosti