Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Content Marketing via Online Media in Interior Design Market

Autor práce: Jakešová, Nina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Osoba oponující práci: Vurm, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Content Marketing via Online Media in Interior Design Market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This work aims to provide an overview of current knowledge in the field of content marketing. Based on that, it defines key requirements for successful content marketing via online media. The system can be further used for creating or re defining content marketing for any company that wishes to effectively attract and retain their customers by providing them with valuable information. In the practical part, the thesis discusses the case of Insidecor, a company providing a web portal that showcases interior design products and inspiration available on Czech market. Based on the theoretical knowledge, description of the company's business, market situation and primary research, the thesis proposes key areas for improvement of the company's content marketing initiative.
Klíčová slova: online media; content marketing; digital media

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 08.09.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce50102_xjakn01.pdf [628,05 kB]
Oponentura43030_Vurm.pdf [62,44 kB]
Hodnocení vedoucího50102_kralp.pdf [57,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50102/podrobnosti