Use of social media for educational services promotion

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Use of social media for educational services promotion
Autor práce:
Kolomatskyi, Artem
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pavlíček, Antonín
Osoba oponující práci:
Havlík, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyze the influence of the promotion in the social media for educational services. Current work covers all the definitions and overviews of the literature that is relevant for the understanding of the chosen topic. Theoretical data was followed by the examples of implementation of tools that could help the enterprises to promote the goods and services on the local market. The practical part of the thesis is standing on the research of the business that provides educational services in Ukraine and how investments in the development of social media tools are showing the rise of the sales for the company. I consider my work to be helpful in understanding all crucial areas in social media marketing. The aim of this study is to offer valuable insights into the development campaign process that would help Meat Studies to attract more students to educational services of the company.
Klíčová slova:
Educational Services; Social Media Marketing; Digital promotion

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 10. 2015
Datum podání práce:
31. 3. 2017
Datum obhajoby:
30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54772_kola02.pdf [3,19 MB]
Veřejná příloha:
12795_kola02.pdf [696,59 kB]
Oponentura:
47641_sterbovl.pdf [66,58 kB]
Oponentura:
51206_Havlík.pdf [249,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
54772_halik.pdf [64,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
54772_pavlant.pdf [130,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54772/podrobnosti