Provoz a rozvoj letiště Záhřeb

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Provoz a rozvoj letiště Záhřeb
Překlad názvu:
Traffic and development of airport Zagreb
Autor práce:
Chroustovská, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Novák, Radek
Osoba oponující práci:
Feninec, Jakub
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this master's thesis is to analyse the project Zagreb Airport Cargo City. Project Zagreb Airport Cargo City deals with the building of the new cargo terminal at airport Zagreb Pleso. The theoretical part describes the country and characteristics of the transport sectors in the country, which aims mainly to cargo transport and its concern. The next part deals with detailed description of the whole project Zagreb Airport Cargo City. There are also mentioned statistics in this part, that are very important to introduce the whole project in the most comprehensive way, because there is not any similar project like this one. At the end of this part is mentioned the current situation of the project. Last chapter contains the practical part. There is a SWOT analysis of the whole project. Based on this analysis, the project is evaluated. As a part of the practical part are also the analysis of possibility of future development.
Klíčová slova:
air cargo transport; projekt Zareb Airport Cargo City; airport Zagreb Pleso; cargo terminal

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 5. 2015
Datum podání práce:
30. 10. 2016
Datum obhajoby:
23.11.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53131_xchrl11.pdf [2,41 MB]
Oponentura:
49594_Feninec.pdf [233,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
53131_rnovak.pdf [330,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53131/podrobnosti