Essays on Economics and Management: Applications of Behavioral Science in Organizations

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Essays on Economics and Management: Applications of Behavioral Science in Organizations
Autor práce:
Houdek, Petr
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Smrčka, Luboš
Osoba oponující práci:
Belás, Jaroslav; Šťastný, Daniel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis consists of four conceptual articles focused on application of theories and findings of behavioral economics and behavioral ethics in the sphere of managerial science (What Comes to a Manager's Mind: Theory of Local Thinking; A Perspective on Consumers 3.0: They Are Not Better Decision-Makers Than Previous Generations; Professional Identity and Dishonest Behavior; Puppet Master: Possible Influence of Parasite Toxoplasma gondii on Managers and Employees). The thesis contains introductory unifying commentary that deals with the replication crisis in management science and then speculates on the possibilities of behavioral organization economics. Introductory commentary contains also a summary of the main ideas presented in the conceptual articles and complementary empirical studies listed in the Appendix.
Klíčová slova:
behavioral economics; management; behavioral ethics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2014
Datum podání práce:
5. 12. 2016
Datum obhajoby:
09.03.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50321_xhoup05.pdf [3,31 MB]
Oponentura:
50060_Belás.pdf [218,64 kB]
Oponentura:
50172_Šťastný.pdf [192,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50321/podrobnosti