Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketingový plán vybraného podniku cestovného ruchu – reštaurácia Aura

Autor práce: Repčíková, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Osoba oponující práci: Indrová, Jarmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingový plán vybraného podniku cestovného ruchu – reštaurácia Aura
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je vytvorenie marketingového plánu pre reštauráciu nachádzajúcu sa na Slovensku, konkrétne reštauráciu Aura. Práca je rozdelená do dvoch celkov. Prvým je teoretické vymedzenie základných pojmov marketingového plánovania. Druhú časť tvorí samostatný marketingový plán, ktorého súčasťou je okrem iného PESTLE analýza Slovenskej republiky, analýza vnútorného prostredia firmy a nakoniec stanovenie marketingových cieľov a špecifických stratégií k ich dosiahnutiu.
Klíčová slova: SWOT analýza reštaurácie; PESTLE analýza; marketingoý cieľ; marketingové plánovanie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingový plán vybraného podniku cestovného ruchu – reštaurácia Aura
Překlad názvu: Marketing plan of a selected company in the tourism sector- restaurant Aura
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of the presented Master´s thesis is to create a marketing plan for the restaurant located in Slovakia, namely restaurant Aura. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical with definition of the basic termonology of marketing planning. The second part presents a specific marketing plan which includes, among other things PESTLE analysis of the Slovak Republic, analysis of the internal environment of the company and finally determining marketing goals and marketing strategies to achieve them.
Klíčová slova: PESTLE analysis; marketing planning; marketing goal; SWOT analysis of restaurant

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2016
Datum podání práce: 9. 12. 2016
Datum obhajoby: 16.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55922_xrepa00.pdf [2,50 MB]
Veřejná příloha14465_xrepa00.pdf [521,86 kB]
Oponentura50353_indrova.pdf [61,70 kB]
Hodnocení vedoucího55922_petru.pdf [61,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55922/podrobnosti