Cementářský průmysl ve vybraných státech střední Evropy ve vazbě na rozvoj infrastruktury

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Cementářský průmysl ve vybraných státech střední Evropy ve vazbě na rozvoj infrastruktury
Autor práce:
Maixner, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vošta, Milan
Osoba oponující práci:
Bič, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master thesis is devoted to the cement industry and its relation to the infrastructure development in selected countries of Central Europe. The aim is to analyse cement industries and markets in the Czech Republic, Slovak Republic and Austria and compare these markets with the infrastructure development in aforemetioned countries. The first chapter defines cement industry and infrastructure. The second chapter focuses on the evolution and contemporary state of cement industries in the Czech Republic, Slovak Republic and Austria. The third chapter devotes itself to infrastructure and its development in Europe and Central European states. The last chapter combines data from second and third chapter and answers the main research question.
Klíčová slova:
Central Europe; infrastructure; cement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 6. 2015
Datum podání práce:
1. 5. 2016
Datum obhajoby:
12.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53447_xmaij01.pdf [1,58 MB]
Oponentura:
50244_bic.pdf [63,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
53447_vosta.pdf [63,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53447/podrobnosti