Cementářský průmysl ve vybraných státech střední Evropy ve vazbě na rozvoj infrastruktury

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Cementářský průmysl ve vybraných státech střední Evropy ve vazbě na rozvoj infrastruktury
Autor práce:
Maixner, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vošta, Milan
Osoba oponující práci:
Bič, Josef
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vývojem cementářského průmyslu a vlivu infrastruktury na něj ve vybraných státech střední Evropy. Cílem práce je analyzovat cementářský trh v České republice, Slovenské republice a Rakouské republice a porovnat jednotlivé trhy s vývojem infrastruktury. První část vymezuje a definuje cementářský průmysl a infrastrukturu. Druhá kapitola se podrobně zaměřuje na cementářský průmysl v jednotlivých státech. Třetí kapitola se soustředí na infrastrukturu a výdaje na ní ve vybraných státech. Závěrečná část práce spojuje údaje z druhé a třetí kapitoly práce a zodpovídá hlavní výzkumnou otázku.
Klíčová slova:
střední Evropa; infrastruktura; cement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 6. 2015
Datum podání práce:
1. 5. 2016
Datum obhajoby:
12.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53447_xmaij01.pdf [1,58 MB]
Oponentura:
50244_bic.pdf [63,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
53447_vosta.pdf [63,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53447/podrobnosti