Metoda výběru koncepce on-premise IT infrastruktury

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Metoda výběru koncepce on-premise IT infrastruktury
Autor práce:
Šťastný, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Gála, Libor
Osoba oponující práci:
Fortinová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The focus of this work is to create a method for the selection of the concept of on-premise IT infrastructure. The document is divided into six chapters, where the first is dedicated to brief introduction and definition of objectives of the work. The second chapter focuses on current state of the problem, which includes research of similar works and definitions of used terms. The third chapter is devoted to describing conceptions as the basis for the fourth chapter, which deals with construction of the method. The fifth chapter is devoted to the verification of the method in a real world environment and last chapter summarizes the whole thesis.
Klíčová slova:
IT infrastructure conception; virtualization; container virtualization; three layer conception; IT infrastructure

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 6. 2016
Datum podání práce:
7. 12. 2016
Datum obhajoby:
23.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58100_stam03.pdf [372,12 kB]
Oponentura:
50106_qforj01.pdf [181,03 kB]
Hodnocení vedoucího:
58100_gala.pdf [277,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58100/podrobnosti