Usage of Social Network Platforms for Business Support in the Field of Car Repair Services

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Usage of Social Network Platforms for Business Support in the Field of Car Repair Services
Autor práce:
Mischaniuk, Mykhailo
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Molnár, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Gála, Libor
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the problem of using social networks in the field of car repair services. The primary aim is to provide the recommendations for businesses in a structured way on how to better utilize these networks to get better competitiveness. This work is divided into three parts. The first theoretical part deals with basic description of networks and their statistics. This part also covers some basic tools that we can use to analyze and maintain social network platforms. The second analytical part deals with competitive analysis in car repair services and gives an overview of the most popular Runet social network platforms. The third practical part provides structured view on all important aspects of social platform maintenance and behaviour. In this section, you can find the description of various views and the recommendations I give to the specific car repair service.
Klíčová slova:
Social networks; social network platforms; social media; social media analytics; maintenance of social networks; car repair shop

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 10. 2015
Datum podání práce:
20. 6. 2016
Datum obhajoby:
23.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54751_xmism06.pdf [2,60 MB]
Oponentura:
50001_gala.pdf [275,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
54751_molz01.pdf [182,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54751/podrobnosti