Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Řešení grafického designu mobilní aplikace a mobilní webové stránky

Autor práce: Fausek, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Osoba oponující práci: Pražský, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řešení grafického designu mobilní aplikace a mobilní webové stránky
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá procesem tvorby responsivních webových stránek. Záměrem je nastínit proces rozhodování pro správnou volbu online prezentace projektu nebo společnosti, jednotlivá úskalí a tvorbu. Tvorba je poté demonstrována na plně responsivní webové stránce, která se opírá na poznatcích získaných v části teoretické. Cíl práce je zaměřen na rozdíly mobilních zařízení a jejich softwaru ve spojitosti s vývojem aplikací a webových stránek. Výstupem je poté plně responsivní web založený na získaných poznatcích z části teoretické.
Klíčová slova: mobilní web; nativní aplikace; photoshop; uživatelské rozhraní; CSS; tablety; mobilní zařízení; HTML; prohlížeče; grafický návrh; aplikace; web design; desktopový web; responsivita; PHP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řešení grafického designu mobilní aplikace a mobilní webové stránky
Překlad názvu: Graphic design of mobile application and mobile website
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis describes process of developing fully responsive websites. It is focused on decision-making process for selecting the right online presentation of the project or company, individual pitfalls and creation. Creation is then demonstrated on a fully responsive website that relies on knowledge gained in the theoretical part. The goal is to focus on individual differences of mobile devices and their software in conjunction with the development of applications and websites. The output is fully responsive web based on gained experiences from the theoretical part.
Klíčová slova: browsers; PHP; user interface; CSS; graphic design; applications; web design; desktop web; HTML; native applications; mobile web; photoshop; tablets; mobile devices; responsivity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2015
Datum podání práce: 7. 12. 2016
Datum obhajoby: 31.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54905_xfaur00.pdf [1,60 MB]
Veřejná příloha14453_xfaur00.unknown [16,31 MB]
Veřejná příloha14454_xfaur00.unknown [3,06 MB]
Veřejná příloha14455_xfaur00.unknown [25,20 MB]
Veřejná příloha14456_xfaur00.unknown [16,86 MB]
Veřejná příloha14457_xfaur00.unknown [21,17 MB]
Veřejná příloha14458_xfaur00.unknown [20,66 MB]
Veřejná příloha14459_xfaur00.unknown [26,43 MB]
Veřejná příloha14460_xfaur00.zip [5,97 MB]
Oponentura50098_prazskyp.pdf [349,36 kB]
Hodnocení vedoucího54905_sediva.pdf [185,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54905/podrobnosti