Využití frameworku IONIC pro vývoj multiplatformní mobilní aplikace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití frameworku IONIC pro vývoj multiplatformní mobilní aplikace
Autor práce:
Gruda, Pavel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci:
Zapadlo, Jaroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza frameworku IONIC a zjištění vhodnosti tohoto frameworku pro multiplatformní mobilní vývoj. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na analýzu současného trhu, úvodu do mobilního vývoje a popisu frameworku IONIC a s ním spojených technologií. Praktická část se zabývá analýzou a návrhem mobilní aplikace PowerFLOW pomocí Metodiky pro Malé Softwarové projekty, popisem vytvořené mobilní aplikace a ukázkami kódu. V poslední části práce je framework IONIC zhodnocen na základě stanovených kritérií. Hodnocení je provedeno na základě zkušeností nabytých během implementace mobilní aplikace PowerFLOW. V práci jsou uvedeny také osobní zkušenosti z implementace pomocí frameworku IONIC. Na základě této práce lze framework IONIC doporučit pro multiplatformní mobilní vývoj.
Klíčová slova:
multiplatformní aplikace; MMSP; mobilní aplikace; JavaScript; IONIC framework; mobilní vývoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití frameworku IONIC pro vývoj multiplatformní mobilní aplikace
Překlad názvu:
Usage of the IONIC framework for development cross-platform mobile application
Autor práce:
Gruda, Pavel
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci:
Zapadlo, Jaroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyse framework IONIC and determine the suitability of this framework for cross-platform mobile development. The intent of the theoretical part is to analyse the current market, introduction to the mobile development and a description of the framework IONIC and related technologies. The practical part deals with the analysis and design mobile application PowerFLOW, describing the implemented mobile application and sample code. The last part is about framework IONIC evaluation based on set criteria. The evaluation rating was determined on the experience gained during the implementation of mobile application PowerFLOW. There are also listed personal experience of the implementation. Based on this thesis the IONIC can be recommended as the framework for cross-platform mobile development.
Klíčová slova:
mobile application; mobile development; MMSP; JavaScript; IONIC framework; cross-platform applications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 6. 2016
Datum podání práce:
7. 12. 2016
Datum obhajoby:
01.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58032_grup00.pdf [3,49 MB]
Oponentura:
50114_Zapadlo.pdf [121,70 kB]
Hodnocení vedoucího:
58032_buchalc.pdf [181,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58032/podrobnosti