Podnikatelský plán tematicky zaměřené restaurace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelský plán tematicky zaměřené restaurace
Autor práce:
Kűchler, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hartman, Ladislav
Osoba oponující práci:
Habrmanová, Blanka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The topic of the thesis is creating a business plan for a theme restaurant in the town of Zlín, the concept of the restaurant being a steak restaurant in North American style. The thesis consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part starts with addressing issues connected with the entrepreneur and entrepreneurship briefly and goes on to analyze the essence of the business plan and the principles which should be followed when drawing a plan up. Last but not least follows the suggestion of an appropriate structure for the business plan including the description of its individual parts. The practical part of the thesis presents the business plan for a theme restaurant. The business plan was written for the purpose of the founder, who is also the author of the thesis.
Klíčová slova:
entrepreneurship; gastronomy; theme restaurant; business plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 5. 2016
Datum podání práce:
12. 12. 2016
Datum obhajoby:
01.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57720_xkucj45.pdf [2,31 MB]
Oponentura:
50211_habrmanb.pdf [432,28 kB]
Hodnocení vedoucího:
57720_hart.pdf [333,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57720/podrobnosti