Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Využití vhodných nástrojů brand managementu v řízení značky zaměstnavatele

Autor práce: Khlebnikova, Vera
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Osoba oponující práci: Černá, Jitka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití vhodných nástrojů brand managementu v řízení značky zaměstnavatele
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je analyzovat, jakým způsobem se implementují nástroje brand managementu v budování a řízení značky zaměstnavatele. Plněni tohoto cílů je v práce uskutečněno v první řadě kvalitativním výzkumem případové studie společnosti SAP a následným zmapování řízeni značky zaměstnavatele společností B2B sektoru. Vzhledem ke globální úrovni řízení značky zkoumaného zaměstnavatele, proveden následný výzkum faktorů, nejvíce důležitých pro mladé Češi při vyberu ideálního zaměstnavatele, pro blíží pochopní českého kontextu. Diplomová práce tak přináší vhled do předmětu zkoumání v prostředí B2B trhu, který je představen v literatuře dosud jen omezené. Další přínosem jsou výsledky výzkumu faktorů atraktivity zaměstnavatele, které mohou sloužit východiskem pro další výzkum jak pro zkoumanou společnost, tak i obecně pro analýzu v oblasti.
Klíčová slova: řízení značky zaměstnavatele; značka; značka zaměstnavatele

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití vhodných nástrojů brand managementu v řízení značky zaměstnavatele
Překlad názvu: Implementation of appropriate brand management tools in employer branding
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The objective of this thesis is to analyse how are the tools of brand management in creating and managing the employer brand implemented. To achieve this objective there is, in the first step, quantitative research of SAP case study and follow-up analysis of employer brand management in the B2B sector. Due to global level of employer brand management of analysed company, there is an analysis of the most important factors of the Czech youth in the process of selecting the ideal employer. This helps to get a better understanding of the Czech context. This thesis thus provides an insight into the area of analysing B2B environment which is not widely represented in the current literature. Another contribution of this thesis are the outcomes of the research analysing employer attractiveness factors which can be foundation for another research in the analysed company or in general research in the field of brand management and creation and management of employer brand.
Klíčová slova: employer branding; employer brand; Brand

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 12. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 01.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55652_xkhlv00.pdf [1,47 MB]
Oponentura50651_cernaj.pdf [711,55 kB]
Hodnocení vedoucího55652_xmacm42.pdf [130,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55652/podrobnosti