Ballast water management - current trends and economic impact of recently adopted regulations on the seafreight transportation market

Autor práce:
Pavlíčková, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kolář, Petr
Osoba oponující práci:
Rožek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ballast water management - current trends and economic impact of recently adopted regulations on the seafreight transportation market
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This master thesis deals with the very current topic of ballast water management, a very specific field in the maritime shipping industry. The aim of the thesis is to introduce the subject clearly and to sum up the main issues which restrain a smooth implementation of new regulations that emerged from a recently adopted international treaty. This treaty, the so-called Ballast Water Management Convention, will possibly have immediate impact on the seafreight market rates and thus on the entire international trade. So purpose of this thesis is to estimate what the result might be like.
Klíčová slova:
international trade; shipping industry; ballast water management; maritime transportation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Logistics

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 2. 2015

Datum podání práce:
1. 9. 2016

Datum obhajoby:
31.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51607_xpavv18.pdf [2,03 MB]

Oponentura:
50451_Rožek.pdf [3,32 MB]

Hodnocení vedoucího:
51607_xkolp25.pdf [37,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51607/podrobnosti