Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

The economic benefits of EU membership: an Empirical analysis

Autor práce: Zhitina, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Osoba oponující práci: Villaverde Castro, José

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: The economic benefits of EU membership: an Empirical analysis
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This master thesis is devoted to the empirical analysis of the economic benefits of EU membership. The analysis aims to investigate what is the impact of EU membership on growth of the real GDP (in constant prices), unemployment rate and inflation rate for 16 states entering EU after the year 1995 (analysed period of years is 1991-2014). The applied method for evaluation in the current work is econometric analysis of panel data. The first part of the thesis is devoted to the literature review. The second part is describing data and variables that will be used for analysis, development of these variables over the time and stationary testing. The third part is dedicated to the regression analysis and includes models for GDP growth, unemployment growth and inflation. The last part of this master thesis will sum up the results and findings of previous parts. The main source for the data used in this work is the statistical database of World Bank (2016).
Klíčová slova: European Union; euro adoption; regression analysis; integration; membership; EU enlargement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2016
Datum podání práce: 30. 9. 2016
Datum obhajoby: 13.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59734_xzhia00.pdf [1,35 MB]
Oponentura50420_Villaverde Castro.pdf [310,46 kB]
Hodnocení vedoucího59734_klosova.pdf [223,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59734/podrobnosti