The economic benefits of EU membership: an Empirical analysis

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The economic benefits of EU membership: an Empirical analysis
Překlad názvu:
Ekonomické přínosy členství v EU: empirická analýza
Autor práce:
Zhitina, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
Villaverde Castro, José
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá empirickou analýzou ekonomických výhod členství v EU. Analýza si klade za cíl zjistit, jaké jsou dopady členství v EU na růst reálného HDP (ve stálých cenách), míru nezaměstnanosti a míru inflace v 16ti státech, které vstoupily do EU po roce 1995 (analyzované období je 1991- 2014). Použitá metoda pro hodnocení v této práci je ekonometrická analýza panelových dat. První část práce je věnována analýze literatury na dané téma. Druhá část popisuje data a proměnné, jejich vývoj v čase a stacionární zkoušky. Třetí část je věnována regresní analýze a obsahuje modely pro růst HDP, růst nezaměstnanosti a inflace. Poslední část této diplomové práce se zabývá shrnutím výsledků. Hlavním zdrojem pro data použité v této práci je statistická databáze Světové banky (2016).
Klíčová slova:
integrace; Evropská unie; regresní analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2016
Datum podání práce:
30. 9. 2016
Datum obhajoby:
13.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59734_xzhia00.pdf [1,35 MB]
Oponentura:
50420_Villaverde Castro.pdf [310,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
59734_klosova.pdf [223,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59734/podrobnosti