Immigration policy review and comparison of Germany, Italy and the Netherlands

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Immigration policy review and comparison of Germany, Italy and the Netherlands
Autor práce:
Vo, Ha An
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
Bolotov, Ilya
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis reviews and provides comparison of immigration policies of Germany, Italy and the Netherlands from post-WW2 years to the late 1990s. With regards to the different historical, cultural and social background of each country the dissertation thesis defines the unique approach to immigration and perception of immigrants in each country. The ultimate aim of the thesis is to explain the circumstances that lead to the specific events in the history of immigration policies of the countries in question and bring comprehension in this often overlooked matter.
Klíčová slova:
Italy; comparison; review; immigration; immigration policy; Germany; Netherlands; immigrants

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2016
Datum podání práce:
30. 9. 2016
Datum obhajoby:
13.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59716_xvota00.pdf [4,05 MB]
Oponentura:
50419_xboli01.pdf [236,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
59716_klosova.pdf [97,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59716/podrobnosti