Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Regulace derivátových kontraktů

Autor práce: Růžek, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Husták, Zdeněk
Osoba oponující práci: Galuška, Jiří
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Růžek, Lukáš
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta financí a účetnictví [cs]
Faculty of Finance and Accounting [en]
Název katedry:Katedra bankovnictví a pojišťovnictví [cs]
Department of Banking and Insurance [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Regulace derivátových kontraktů [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Regulation of Derivatives Contracts [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
MiFID; finanční služby; EMIR; právo; deriváty; swap; forward; futures; opce; zákon o podnikání na kapitálovém trhu; smlouva; finanční trh; regulace [cs]
Financial Market; Derivative; Law; Option; Forward; EMIR; Swap; Regulation; MiFID; Financial Services; Contract; Futures [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Tato diplomová práce se do hloubky zabývá pravní úpravou derivátových kontraktů s ohledem na jejich ekonomickou podstatu. Nejpodrobněji zkoumá právní předpisy regulující derivátové kontrakty v právním řádu České republiky. Vzhledem ke globálnímu charakteru obchodování s derivátovými kontrakty věnuje tato diplomová práce také pozornost jejich úpravě a standardizaci v zahraničí a na mezinárodní úrovni. První část práce popisuje základní znaky derivátů a navrhuje jejich třídění na základě různých kriterií. Následující část se snaží zhodnotit současný stav regulace derivátových kontraktů v právním řádu České republiky. Na to navazují třetí a čtvrtá, které se zaměřují na zahraniční a mezinárodní úpravu derivátových kontraktů. Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit současný stav regulace derivátových kontraktů v České republice, zjistit, do jaké míry reflektuje jejich ekonomickou podstatu, a popřípadně navrhnout změny de lege ferenda. [cs]
This diploma thesis deals with the legal regulation of derivatives contracts with respect to their economic nature. It provides a detailed view on the legislation regulating derivatives contracts in the legal order of the Czech Republic. Considering the interconnection of local derivatives markets, this diploma thesis pays attention to the legal regulation and standardization of derivatives contracts in foreign countries and at the international level. The first part of this thesis describes basic features of derivatives and proposes their typology. The aim of the following part is to evaluate the contemporary legal regulation of derivatives contracts in the Czech Republic. The rest of this thesis elaborates on foreign and international legal regulation of derivatives contracts. The main goal of this diploma thesis is to evaluate present the state of the regulation of derivatives contracts in the Czech Republic, asses to what degree it reflects their economic nature, and eventually, propose legal changes. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Husták, Zdeněk
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Galuška, Jiří
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:10.03.2016
Datum poslední editace záznamu:10.02.2017 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 09.02.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce56907_xruzl00.pdf [ 1,97 MB ]
Oponentura50895_xgalj10.pdf [ 63,74 kB ]
Hodnocení vedoucího56907_husz01.pdf [ 110,12 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/56907/podrobnosti