Logistika a logistické řetězce v kontextu rozvoje dopravní infrastruktury v České republice se zaměřením na silniční infrastrukturu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Logistika a logistické řetězce v kontextu rozvoje dopravní infrastruktury v České republice se zaměřením na silniční infrastrukturu
Autor práce:
Svoboda, Lukáš
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Klee, Lukáš ; Kleprlík, Jaroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The transport infrastructure facilitates the development of national economies not only in Europe but all over the world. Stagnating transport network development, along with stagnating modernisation of such networks caused by a lack of funds and associated with the absence of modern approach and technology within the construction and operation, has a fatal impact on the advancement of trade, industry and, ultimately, the development of the state itself. The dissertation thesis aims to describe and verify the way the heavy road infrastructure development supports the economy of the whole country, regions and economic entities. At the same time, the thesis strives to examine whether the construction completion accelerates the development and building of logistic centres in the vicinity of such big highways, and the manner the commissioning of such buildings is reflected in traffic intensity changes inland and at the borders.
Klíčová slova:
traffic forecast; funding; Transport infrastructure; highways ; roads; regional development; traffic model; logistic chains

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2010
Datum podání práce:
24. 1. 2017
Datum obhajoby:
29.03.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27390_xsvol15.pdf [15,63 MB]
Oponentura:
50933_Klee.pdf [917,94 kB]
Oponentura:
50934_Kleprlík.pdf [1,63 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27390/podrobnosti