Převod konsolidované účetní závěrky sestavené podle Českých účetních standardů na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Převod konsolidované účetní závěrky sestavené podle Českých účetních standardů na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
Autor práce:
Janovská, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zelenková, Marie
Osoba oponující práci:
Zelenka, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the theoretical and practical issues connected with conversion of the consolidated financial statements prepared in accordance with Czech Accounting Standards to International Financial Reporting Standards. The thesis deals with adjusting items in the consolidated statements of the balance sheet and in the income statement. In addition, the thesis analyses items from individual balance sheets and income statements of the consolidated companies, in order to be able to set the consolidated statements based on IFRS.
Klíčová slova:
consolidated financial statements; Czech Accounting Standards; IFRS; conversion of financial statements

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2015
Datum podání práce:
31. 1. 2017
Datum obhajoby:
08.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55379_xjanz21.pdf [2,51 MB]
Oponentura:
50611_vzelenka.pdf [268,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
55379_zelenm.pdf [180,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55379/podrobnosti