Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů
Autor práce:
Zámečník, Petr
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Heřman, Jan
Osoba oponující práci:
Kislingerová, Eva; Rozsa, Zoltán
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Finanční zprostředkování vlivem missellingu poškozuje spotřebitele. Práce se zabývá regulací finančního zprostředkování a vztahem mezi finančním zprostředkovatelem a jeho klientem. Hlavním cílem práce je analyzovat, jakým dopad může mít regulace provizí v rámci finančního zprostředkování. V práci je analyzována současná podoba právního zakotvení finančního zprostředkování v Evropské unii a České republice a vyúsťuje v analýzu dopadů návrhů regulace, které byly předmětem jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Dochází k závěru, že pokud by byly návrhy přijaty, nezlepší se kvalita ochrany spotřebitele, ale naopak může klienta poškodit, mimo jiné i proto, že se vztahuje také na rizikové pojistné. Z analýzy současné legislativy též vychází, že současná legislativní základna navíc dává dostatek prostředků k postihování finančního zprostředkování, které nerespektuje zájem klienta. K analýze vztahu finančního zprostředkovatele a klienta je vytvořen teoretický model na bázi teorie her.
Klíčová slova:
finanční zprostředkování; finanční poradenství; finanční trh; ochrana spotřebitele; distribuce na finančním trhu; multilevel marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 9. 2010
Datum podání práce:
20. 12. 2015
Datum obhajoby:
27.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27610_zamecnip.pdf [1,18 MB]
Oponentura:
51571_ekisl.pdf [275,57 kB]
Oponentura:
51572_Rozsa.pdf [334,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27610/podrobnosti