Exchange rate regimes and stability of exchange rates (The Case of Oil-Exporting Countries)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Exchange rate regimes and stability of exchange rates (The Case of Oil-Exporting Countries)
Autor práce:
Zaborskikh, Ekaterina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Mandel, Martin
Osoba oponující práci:
Pour, Jiří
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on exchange rate regimes and stability of exchange rates in case of oil-exporting countries. The bachelor thesis is divided into four chapters. The first chapter describes exchange rate regimes, advantages of fixed exchange rates and floating.The second chapter is about development of oil prices, factors influencing oil prices and economic and financial consequences of the decline in oil prices. Furthermore, the reasons of the sharp drop in oil prices in 2014-2015 and oil pricing system are described. The third chapter is more practically oriented and includes calculated correlation coefficients between oil prices and exchange rates of chosen oil-exporting countries. The last chapter describes criteria for choosing a suitable exchange rate regime for oil-exporting countries.
Klíčová slova:
exchange rate regimes; oil-exporting countries; stability of exchange rates; development of oil prices

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 5. 2015
Datum podání práce:
20. 5. 2016
Datum obhajoby:
23.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53036_xzabe03.pdf [484,79 kB]
Veřejná příloha:
13961_xzabe03.xlsx [38,63 kB]
Oponentura:
48759_xpouj10.pdf [205,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
53036_mandel.pdf [251,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53036/podrobnosti