Costs of cloud IAAS in businesses

Autor práce: Kučera, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lorenc, Miroslav
Osoba oponující práci: Koliš, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Costs of cloud IAAS in businesses
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Cloud computing brings many possibilities for businesses, large or small, which they can leverage for reduction of their IT infrastructure costs. This thesis presents the key concepts of cloud computing and its main advantages and disadvantages for enterprises. It compares different cloud IAAS providers and presents a framework for comparison of classic on-premises infrastructure costs and Infrastructure as a Service costs.
Klíčová slova: IT costs; IT infrastructure; IAAS; Cloud computing; e-commerce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 7. 2015
Datum podání práce: 1. 1. 2016
Datum obhajoby: 23.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce53682_xkuca16.pdf [1,17 MB]
Oponentura48661_xkolk16.pdf [697,89 kB]
Hodnocení vedoucího53682_lorencm.pdf [390,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53682/podrobnosti