Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Transformace mezi Topic Maps a RDF/OWL

Autor práce: Kouba, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svátek, Vojtěch
Osoba oponující práci: Kosek, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Transformace mezi Topic Maps a RDF/OWL
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je nastínit princip transformace mezi RDF/OWL a Topic Maps (a obráceně) a zhodnotit použitelnost existujících nástrojů, které konverzi umožňují. Tato práce navíc poskytuje stručný, ale komplexní přehled technologií RDF a Topic Maps. Názorně ukazuje princip obou modelů, shrnuje výhody a rozdíly mezi modely, principy možné transformace mezi modely a popis nástrojů, které konverzi umožňují. Rovněž se snaží zhodnotit kvalitu konverze a míru zachování informací ve výsledném modelu. Navíc se práce zabývá historií obou standardů, a snaží se nastínit i jejich budoucnost. Práce se lehce zabývá i dotazovacími jazyky pro oba formáty. Práce je rozdělena na kapitoly, které se postupně zabývají klíčovými tématy a to RDF, Topic Maps, rozdíly mezi rodinami standardů, princip vzájemné konverze a nakonec kapitoly, která se týká samotných nástrojů pro konverzi. Princip vzájemné transformace je převzat od Garshol L. Přínosem této práce je přehledné shrnutí hlavních technologií, pojmů, rozdílů, faktů a zajímavostí v jednom dokumentu. Po přečtení prvních 4 kapitol by se měl v tomto oboru zorientovat i naprostý začátečník. V závěru práce jsou zhodnoceny nástroje pro konverzi mezi formáty.
Klíčová slova: RDF; Topic Maps; TM; OWL; transformace; konverze

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Transformace mezi Topic Maps a RDF/OWL
Překlad názvu: Conversion between Topic Maps and RDF/OWL
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Cílem této práce je nastínit princip transformace mezi RDF/OWL a Topic Maps (a obráceně) a zhodnotit použitelnost existujících nástrojů, které konverzi umožňují. Tato práce navíc poskytuje stručný, ale komplexní přehled technologií RDF a Topic Maps. Názorně ukazuje princip obou modelů, shrnuje výhody a rozdíly mezi modely, principy možné transformace mezi modely a popis nástrojů, které konverzi umožňují. Rovněž se snaží zhodnotit kvalitu konverze a míru zachování informací ve výsledném modelu. Navíc se práce zabývá historií obou standardů, a snaží se nastínit i jejich budoucnost. Práce se lehce zabývá i dotazovacími jazyky pro oba formáty. Práce je rozdělena na kapitoly, které se postupně zabývají klíčovými tématy a to RDF, Topic Maps, rozdíly mezi rodinami standardů, princip vzájemné konverze a nakonec kapitoly, která se týká samotných nástrojů pro konverzi. Princip vzájemné transformace je převzat od Garshol L. Přínosem této práce je přehledné shrnutí hlavních technologií, pojmů, rozdílů, faktů a zajímavostí v jednom dokumentu. Po přečtení prvních 4 kapitol by se měl v tomto oboru zorientovat i naprostý začátečník. V závěru práce jsou zhodnoceny nástroje pro konverzi mezi formáty.
Klíčová slova: RDF; Topic Maps; TM; OWL; transformace; konverze

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2008
Datum podání práce: 1. 1. 2008
Datum obhajoby: 23.01.2008
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce8045_xkoud06.pdf [602,67 kB]
Oponentura5012_kosek.pdf [26,96 kB]
Hodnocení vedoucího8045_svatek.pdf [26,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/8045/podrobnosti