Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketing na sociálních sítích se zaměřením na LinkedIn a jeho využití ve firmě AGC

Autor práce: Arnoldová, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müller, Štěpán
Osoba oponující práci: Čajka, Radek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing na sociálních sítích se zaměřením na LinkedIn a jeho využití ve firmě AGC
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce analyzuje oblast sociálních sítí a jejich praktické využití v marketingu se zaměřením na LinkedIn. První kapitola si klade za cíl zanalyzovat sociální sítě z obecné stránky. Jsou zde stručně popsány jednotlivé typy sociální sítě, historický vývoj a také způsob, jakým je lze využít za účelem marketingu firmy. Druhá kapitola se zaměřuje podrobněji na sociální síť LinkedIn, její vznik a historii, strukturu profilu na LinkedIn, využití v marketingu a na základě nabytých informací je zde navrhnut ideální profil. Třetí kapitola se věnuje využití LinkedIn na příkladu firmy AGC. Kapitola obsahuje základní informace o firmě, tradiční marketingové nástroje společnosti a kromě toho jsou zde popsány cíle na jednotlivých sociálních sítích. V poslední části je charakterizováno působení firmy AGC na LinkedIn.
Klíčová slova: LinkedIn; marketing; AGC; sociální sítě

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing na sociálních sítích se zaměřením na LinkedIn a jeho využití ve firmě AGC
Překlad názvu: Marketing on social networks, focusing on the use of LinkedIn by AGC
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis analyzes the social networks and their practical use in marketing, focusing on LinkedIn. The first chapter aims to discuss social networks as a general overview. Briefly discussed are the different types of social networks, their historical development and how they can be used for successful marketing purposes for a company. The second chapter focuses in more detail on the social networking site LinkedIn - the origin, history, structure of the user profile, its usage in marketing and how, based on data acquired providing enough information it has been designed as an ideal profile. The third chapter is devoted to the usage in company AGC. Here is the basic information about the company, the traditional marketing tools that the company employed. In addition, there are described targets on different social networks. The last part is characterized by AGC working on LinkedIn.
Klíčová slova: LinkedIn; social networks; marketing; AGC

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 7. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 23.05.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53739_xarnp00.pdf [1,65 MB]
Oponentura47314_xcajr01.pdf [64,92 kB]
Hodnocení vedoucího53739_muls00.pdf [64,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53739/podrobnosti