Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Personální marketing

Autor práce: Stebilová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Osoba oponující práci: Motlová, Veronika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Personální marketing
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je popsat nástroje personálního marketingu a analyzovat efektivitu jejich aplikace v interní podnikové praxi, na základě zjištěných ukazatelů pak poskytnout doporučení pro optimalizaci interních postupů ve vztahu k personálnímu marketingu. K vytvoření teoretické části byly použity výstupy z rešerše odborné literatury. Pro měření efektivity bylo využito dat získaných z dotazníkového šetření na specifické skupině, konkrétně zaměstnancích středního a nižšího managementu zkoumané společnosti.
Klíčová slova: Spokojenost zaměstnanců; Dotazníkové šetření; Personální marketing; Atraktivita zaměstnavatele

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Personální marketing
Překlad názvu: Personnel marketing
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor's thesis is to describe implements of personnel marketing and analyse effectivity of its application in internal company practice. Then, based on the identified indicators, provide recommendations for optimizing internal procedures according to personnel marketing. For the formulation of the theoretical part, outputs from the literature research were used. To acquire data to measure the effectiveness, the questionnaire survey was used on a specific group consisting of middle and lower management personnel of the company surveyed.
Klíčová slova: Personnel marketing; Employers attractiveness; Employees contentment; questionnaire survey

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2015
Datum podání práce: 18. 5. 2016
Datum obhajoby: 14.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54497_xstev45.pdf [3,55 MB]
Oponentura47345_motv01.pdf [695,13 kB]
Hodnocení vedoucího54497_stritesm.pdf [377,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54497/podrobnosti