Městská hromadná doprava v Petrohradu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Městská hromadná doprava v Petrohradu
Autor práce:
Gogokhiia, Georgii
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Červinská, Veronika
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this Bachelor Thesis is to analyse the system of public transport in Saint-Petersburg. Thesis consists of two parts: theoretical and practical. In theoretical part there are explained main terms connected to the topic oh the title. Practical part consists from direct analysing of structure and system of public transport in Saint-Petersburg. Also in this part I write about the history of origins and development of the public transport in this city. The practical part also has information about vehicle fleet and system of the fares and tariffs for the public transport. In conclusion I will summarize the results of the analyse accomplished in the practical part.
Klíčová slova:
Saint-Petersburg; Fares and tariffs; Public transport; Mode of transport

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 11. 2015
Datum podání práce:
5. 5. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55154_xgogg00.pdf [932,34 kB]
Oponentura:
47462_xcerv901.pdf [53,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
55154_zeleny.pdf [331,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55154/podrobnosti